zpk czarna
komunikaty 2017-02-24

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Równia, dnia 24 lutego 2017 r.

Nazwa Zamawiającego:

 

Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak

Równia 33c, 38-700 Ustrzyki Dolne

NIP: 6890002414, REGON: 370202270

 

W związku z planowanym rozwojem przedsiębiorstwa Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA" S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak w oparciu o projekt "Wdrożenie nowej intensywnej technologii przerobu hałd w kopalniach odkrywkowych w firmie Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA" S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak”, realizowany w ramach działania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, projekt nr: POIR. 03.02.02-00-0399/16, Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak informuje o zakończeniu postępowania ofertowego nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. na:

 

wykonanie projektu wykonawczego zakładu przeróbczego oraz wykonanie, dostarczenie i uruchomienie urządzeń niezbędnych do wdrożenia technologii pn.: ”Wdrożenie nowej intensywnej technologii przerobu hałd w kopalniach odkrywkowych w firmie Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA" S.C. Augustyn Pitak, Arkadiusz Pitak ”.

W wyniku postępowania ofertowego do realizacji zamówienia wybrana została oferta wystawiona przez TONA FINANCE SP. ZO.O. SP. KOMANDYTOWA UL. HARCERSKA39, 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE, która spełniła warunki udziału w postępowaniu, złożyła ofertę zgodną z wymogami Zamawiającego wskazanymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała najwyższą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 1/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r.