zpk czarna

Zakład Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. to firma z długoletnią tradycją działająca od około 1955 roku jako Krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, a w późniejszym czasie jako Zakład Budownictwa Leśnego, które wydobywał kruszywo do budowy dużej i małej obwodnicy bieszczadzkiej. W 1994 w wyniku prywatyzacji została utworzona spółka cywilna.

Od początku swego istnienia, działalność Zakładu Produkcji Kruszywa „CZARNA” S.C. obejmowała wydobycie i przerób kruszyw mineralnych na potrzeby drogownictwa, budownictwa oraz robót hydrotechnicznych. Wieloletnie doświadczenie w produkcji kruszyw daje gwarancję bardzo dobrej jakości naszych wyrobów.Piaskowce krośnieńskie używane są jako kamień łamany i tłuczeń do budowy podkładów nawierzchni drogowych, jako tłuczeń pod progi torów kolejowych, do wyrobu krawężników, płyt itp. Z piaskowców buduje się mury oporowe, zapory przeciwrumowiskowe, przyczółki i filary mostów oraz fundamenty i podmurówki budynków mieszkalnych. Bloki piaskowców służą jako wykładziny koryt rzecznych przy regulacji potoków górskich. Z ławic piaskowców buduje się także cokoły pomników, pomniki i nagrobki. Również są surowcem kwasoodpornym i ogniotrwałym.

Zapewniamy ciągłą całoroczną sprzedaż kruszyw budowlanych i drogowych takich jak :

Obsługujemy odbiorców hurtowych jak i prywatnych klientów. Zapewniamy odpłatny transport.